Logare / Înregistrare

Curs valutar

EUR EUR
20,3339 0,0753
USD USD
16,5343 0,0432
RUB RUB
0,2862 0,0015
RON RON
4,3576 0,0162
Date: 21.03.2018
Source: BNM
 
Categorie: Articole
Publicat în 16 Mai 2017 Afişări: 966
Imprimare

Conform ultimelor modificări:

LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5 

Codul Fiscal

Subiectul

Anul 2017

Art. 15

Mărimea grilelor de venit impozabil:

 

 

-          pentru persoane fizice și întreprinzătorii individuali

< 31 140 - 7%

> 31 140 - 18%

-          gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

7 %

-          persoanele juridice

12%

Art. 24

Cuantumul deducerilor cheltuielilor neconfirmate documentar din venitul impozabil

0,2 %

 

Art. 24

Se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului

Conform modului stabilit de Guvern

Art. 26

Plafonului de atribuire a activelor materiale la categoria de mijloace fixe pe care se calculează uzura

6 000 lei

Normele de uzură la categoriile de proprietate

I - 5 %

II - 8 %

III - 12,5 %

IV - 20%

V -30 %

Art. 27

Se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor cînd valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului

 

Art. 32

Perioada de reportare a pierderilor în viitor privind impozitul pe venit

5 ani

Art. 33

Scutirea anuală personală

10 620 lei

Scutirea anuală personală majoră

15 840 lei

Art. 34

Scutirea acordată soției (soțului)

10 620 lei

Art. 35

Scutirea anuală pentru persoanele

întreţinute

2 340 lei

Art.

541 - 544

Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

 

 

 

Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.

 

3% - venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală

de declarare

Art. 84

Agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:

-          suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau

-          impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

 

Art. 89

Reținerea impozitului din dobînzi - în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

 

15%

Art. 90

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată:

 

 

-          plăți efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menționate la cap. 101, pe veniturile obținute de către aceasta conform art. 18.

 

 

7%

 

Art. 901

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată:

 

 

-          din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole:

 

 

10%

-          din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv:

 

6%

 

-          din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv:

 

15%

-          din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social:

 

 

15%

 

 

-          din royalty achitate în folosul persoanelor fizice:

12%

-          din cîştigurile de la jocurile de noroc

18%

-          din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depăşeşte 50 mii lei – 18%; în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei – 25%

<  1062 lei - 0%

> 1062 lei - 50 000 lei - 18%

> 50 000 lei - 25%

 

-          persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

 

 

 

3%

Art. 96

Cotele TVA

20%; 8%; 0%

Art. 112

Stabilirea înregistrării în calitate de contribuabil al TVA

 

 

benevol

0 lei

obligatoriu (12 luni consecutive)

600 000 lei

Art. 1181

Registrul general electronic al facturilor fiscale:

 

 

Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în RGEFF

în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei

 

 

100 000 lei

Înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic:

10 zile lucrătoare de la data eliberării

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

шаблоны joomla