Logare / Înregistrare

Curs valutar

EUR EUR
20,3339 0,0753
USD USD
16,5343 0,0432
RUB RUB
0,2862 0,0015
RON RON
4,3576 0,0162
Date: 21.03.2018
Source: BNM
 
Categorie: Articole
Publicat în 09 Iulie 2017 Afişări: 1517
Imprimare

Răspuns:

Art. 106 din Codul muncii:

Angajatorul (inclusiv cel care activează în agricultură) este obligat să ţină, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.

 

Dacă unii salariaţi ai unităţilor/asociaţiilor agricole din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile staţionează (nu pot munci efectiv) în anumite zile lucrătoare, în tabela de pontaj (forma nr. MR-13) se face menţiunea de întrerupere motivată pe durata zilei de muncă/schimbului respectiv cu semnul convenţional – Î.S.

 

Art. 163 din Codul muncii

(1) Retribuirea timpului de staţionare produs fără vina salariatului ori din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), în cazul cînd salariatul a anunţat în scris angajatorul despre începutul staţionării, se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.

(2) Modul de înregistrare a staţionării produse fără vina salariatului şi mărimea concretă a retribuţiei se stabilesc în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă.

(3) Orele de staţionare produse din vina salariatului nu sînt retribuite.

(4) Contractul colectiv sau cel individual de muncă poate stipula plata salariului mediu în perioada de însuşire de către salariat a unui nou proces de producţie. 

 

Deci, retribuirea timpului de staţionare produsă fără vina salariatului ori din cauze ce nu depind de angajator sau de salariat (din cauza condițiilor climaterice) se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.

 

Este necesar de menţionat că, în art. 24 din Convenţia colectivă (nivel de ramură) din agricultură pe anii 2015–2017, este prevăzut salariul tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe.

 

În contextul celor invocate, art. 163 alin. (2) din CM prevede suplimentar că modul de înregistrare a staţionării produse fără vina salariatului (inclusiv din cauze ce nu depind de angajator sau salariat) şi mărimea concretă a retribuţiei (care nu poate fi mai mică decît nivelul minim de plată garantat expus în Convenţia colectivă (nivel de ramură) din agricultură pe anii 2015–2017) se stabilesc la concret şi nemijlocit în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă (în temeiul art. 31 alin. (3) – (4) şi art. 49 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din CM).

 

De asemenea, în unităţile/asociaţiile agricole poate fi introdusă liber, conform art. 99 din CM, evidenţa globală a timpului de muncă cu condiţia că durata (medie) timpului de muncă să nu depăşească numărul de ore lucrătoare stabilite de legislaţia muncii (169 ore în medie pe lună).

 

În aceste cazuri, perioada de evidenţă nu trebuie să fie mai mare de un an (limită maximă care este aplicată, de regulă, în majoritatea unităţilor/asociaţiilor agricole din ţară), iar durata zilnică a timpului de muncă (schimbului) nu poate depăşi 12 ore.

 

Modul de aplicare a evidenţei globale a timpului de muncă (inclusiv în unităţile/asociaţiile agricole) se stabileşte prin regulamentul intern al unităţii (RIU) şi prin contractul colectiv de muncă (CCM), luîndu-se în considerare restricţiile prevăzute pentru unele profesii de convenţiile colective la nivel naţional şi ramural şi/sau de legislaţia în vigoare.

 

Este de menţionat că în Convenţia colectivă (nivel de ramură) din agricultură pe anii 2015 – 2017 invocată mai sus nu se stabilesc careva restricţii pentru unele profesii privitor la aplicarea evidenţei globale a timpului de muncă în unităţile/asociaţiile agricole din ţară.

 

Acest lucru permite angajatorilor din ramura agriculturii să negocieze şi să stabilească în RIU şi/sau CCM procedurile/regulile concrete de aplicare a evidenţei globale a timpului de muncă în cadrul unităţilor/asociaţiilor respective, ţinînd cont de specificul activităţii acestora şi al lucrărilor agricole efectuate de către salariaţii angajaţi.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

шаблоны joomla