Logare / Înregistrare

Curs valutar

EUR EUR
20,4190 0,0000
USD USD
16,5369 0,0000
RUB RUB
0,2894 0,0000
RON RON
4,3796 0,0000
Date: 17.03.2018
Source: BNM
 

Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități (calculul salariului pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare)

Categorie: Articole
Publicat în 01 Februarie 2016 Afişări: 539
Imprimare
Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...
 

Cazuri specifice pentru toate tipurile de activități (Corectări în documentele primare)

Categorie: Articole
Publicat în 01 Februarie 2016 Afişări: 510
Imprimare
Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...
 

Cazuri specifice pentru genul de activitate ”servicii în construcție”

Categorie: Articole
Publicat în 01 Februarie 2016 Afişări: 490
Imprimare

Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...
 

Completarea bazei de date cu modele de documente contabile

Categorie: Articole
Publicat în 21 Ianuarie 2016 Afişări: 528
Imprimare

Boxa: Stocuri de mărfuri și materiale

Tabel de evidență a eliberării carburanților și uleiurilor

 

Inspectoratul de Stat al Muncii, Proces verbal de control

Categorie: Articole
Publicat în 06 Ianuarie 2016 Afişări: 573
Imprimare

Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...
 

Inspectoratul de Stat al Muncii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

Categorie: Articole
Publicat în 06 Ianuarie 2016 Afişări: 580
Imprimare

MINISTERUL MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE

ȘI FAMILIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

INSPECTORATUL DE STAT

             AL MUNCII

 

INSPECŢIA TERITORIALĂ DE MUNCĂ _____________________

ADRESA : _____________________

 

Potrivit Legii nr. 140 – XV din 10.05.2010 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător,

Potrivit deciziei de control NR CL – 201_ - DEC – XX din 01.08.201_, la data de 18.08.201_ ora 08.00 se va efecuta controlul planificat la SRL _____________________ cu privire la respectarea actelor legislative și a altor acte normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă pentru perioada 02.01.201_ - 31.12.201_.

Potrivit art. 113, Legea nr. 140 – XV din 10.05.2010 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, inspectoratul de muncă verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:

 

a) Contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă;

b) Timpul de muncă și timpul de odihnă;

c ) Retribuirea muncii;

d) Normele de muncă;

e) Garanțiile și compensațiile ce decurg din relațiile de muncă;

f) Disciplina muncii;

g) Securitatea și sănătatea în muncă;

h) Particularitățile de reglementare a muncii unor categorii de salariați;

i) Răspunderea materială potrivit legislației muncii;

j) Completarea, păstrarea și evidența carnetului de muncă.

 

Din aceste considerente se vor prezenta următoarele documente pentru perioada 02.01.201_ - 31.12.201_:

1. Certificat de înregistrare;

2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;

3. Buletinul de identitate al conducătorului;

4. Statele de personal;

5. Regulamentul intern al unității;

6. Contractele individuale de muncă;

7. Registrele de înregistrare a contractelor individuale de muncă;

8. Ordinele de: angajare, demisionare, concediere, concedii, sancționare, etc.;

9. Foile colective de prezență (Tabel de pontaj);

10. Graficul concediilor de odihnă anuale;

11. Registrul de evidență a retribuțiilor salariale;

12. Listele de plată salariale;

13. Carnetele de muncă;

14. Registrul de circulație a carnetelor de muncă și registrul de formulare de carnete de muncă;

15. Documentele ce țin de securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor (Fișele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă ale salariaților);

16. Certificatul conducătorului de absolvire a cursului de instruire în domeniul SSM;

17. Instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă;

18. Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;

19. Fișa de evaluare a riscurilor profesionale;

20. Planul de protecție și prevenire;

21. Fișa – atestarea locurilor de muncă.

 

Inspector de muncă                                                                                 _____________________

 

 

Completarea bazei de date cu modele de documente contabile

Categorie: Articole
Publicat în 06 Ianuarie 2016 Afişări: 595
Imprimare

Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...
 

Sancțiuni aplicate la completarea incorectă a facturii fiscale/facturii

Categorie: Articole
Publicat în 08 Decembrie 2015 Afişări: 587
Imprimare

Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...
 

Lucrări premergătoare la pregatirea rapoartelor financiare

Categorie: Articole
Publicat în 03 Decembrie 2015 Afişări: 560
Imprimare
Înregistraţi-vă pentru a citi mai departe...