Logare / Înregistrare

Curs valutar

EUR EUR
20,3339 0,0753
USD USD
16,5343 0,0432
RUB RUB
0,2862 0,0015
RON RON
4,3576 0,0162
Date: 21.03.2018
Source: BNM
 
Categorie: Modificări în legislaţie
Publicat în 10 Iulie 2017 Afişări: 1045
Imprimare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Hotărîre Nr. 24/3 din 9 iunie 2017

(Monitorul Oficial Nr. 216-228 din 30 iunie 2017)

 

 

Întru executarea prevederilor art.411 alin.(3), art. 54 alin.(1) și alin.(2) lit.c) din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.49 din Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 49/5 din 30.09.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399-404, art. 1949), cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.60/5 din 20.12.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.53-59, art.313), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.963 din 24.02.2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pct. 10 se completează cu subpct.13) cu următorul cuprins:

„13) Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat, în condițiile prevederilor Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotătrârea Comisiei Naționale nr.49/5 din 30.09.2016”.

2. Pct. 11 se completează cu subpct.15) cu următorul cuprins:

„15) Nerespectarea art.411 alin.(3) din Legea cu privire la asigurări”.

3. Pct. 13 se completează cu subpct.8) cu următorul cuprins:

„8) Eliberarea, distribuirea poliţelor de asigurare de către o persoană care nu deţine certificat de calificare sau a cărui certificat este cu termenul expirat, în condițiile prevederilor Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotătrârea Comisiei Naționale nr.49/5 din 30.09.2016”.

4. În pct. 23 textul „pct.13 subpct.6) lit.a) și lit.b)” se exclude.

5. Se completează cu pct. 26 cu următorul cuprins:

„26. Dacă după primirea actului de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu și examinarea obiecțiilor la acesta, sau în procesul audierilor, entitatea recunoaște în mod expres săvârșirea încălcărilor constatate, aceasta va fi reținută ca circumstanță atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii de examinare a rezultatelor controlului/inspecției în teren sau ale analizei din oficiu și va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 50% din nivelul de bază determinat. La determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază ca urmare a recunoașterii faptei, Comisia Națională va avea în vedere, de la caz la caz, faptul că entitatea a recunoscut total sau parțial încălcările constatate în actul de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu. În caz de recunoaștere parțială Comisia Națională poate refuza acordarea reducerii. În cazul constatării admiterii repetate a încălcărilor diminuarea cuantumului amenzii nu va fi aplicată”.

 

PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                        Valeriu CHIȚAN

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

шаблоны joomla